OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Här hittar du information om hur skatter och avgifter ska betalas till Skatteverkets särskilda konto för skattebetalningar och när skatten eller avgiften anses vara betald.

Att betala till Skatteverkets särskilda konto för skattebetalningar

Betalning av skatter och avgifter ska göras till Skatteverkets särskilda konto för skattebetalningar. Skatten och avgiften anses vara betald den dag betalningen har bokförts på det särskilda kontot (62 kap. 2 § SFL).

När inbetalningen är bokförd på det särskilda kontot ska den registreras (krediteras) på den skattskyldiges skattekonto.

Skatteverket har inte någon skyldighet och inte heller någon praktisk möjlighet att ta emot kontant betalning.

Betalningen kan ta flera dagar

Det tar normalt två till tre arbetsdagar innan en inbetalning når det särskilda kontot och kan bokföras. Det är bra om inbetalaren är medveten om detta i de fall inbetalningen är avsedd att möta en viss förfallodag. För att vara säker på att betalningen når fram till det särskilda kontot för skatteinbetalningar i tid bör inbetalaren göra betalningen med några dagars marginal.

Betala med inbetalningskort

Det är viktigt att inbetalaren lämnar korrekta identifikationsuppgifter så att Skatteverket kan registrera inbetalningen på det skattekonto som inbetalaren har avsett. Skatteverket skickar i en del fall ut förifyllda inbetalningskort. Om inbetalaren använder något annat inbetalningskort måste hon eller han lämna vissa uppgifter för identifikation.

Förifyllda inbetalningskort

På de förifyllda inbetalningskorten finns den skattskyldiges namn och postadress angivna. Dessutom finns ytterligare en viktig identifikationsuppgift förifylld – det s.k. OCR-numret.

Skatteverket skickar förifyllda inbetalningskort dels i samband med att Skatteverket fattar beslut om höjd skatt och dels tillsammans med den förifyllda inkomstdeklarationen.

Inbetalningskort som inte är förifyllda

Inbetalare som använder inbetalningskort som inte är förifyllda måste lämna följande identifikationsuppgifter om den som betalningen avser

Inbetalaren bör även ange OCR-numret.

Betala via internet

Inbetalare som betalar via internet måste lämna korrekta identifikationsuppgifter så att Skatteverket kan registrera inbetalningen på rätt skattekonto.

OCR-numret innehåller identifikationsuppgifter

Vid betalning via internet är det viktigt att inbetalaren uppger det korrekta OCR-numret, eftersom det är den enda identifikationsuppgiften om den som betalningen avser.

Det går att via Skatteverket.se få hjälp med att räkna ut rätt OCR-nummer.

Meddelandefunktionen kan ersätta OCR-numret

Vid inbetalning via internet utan OCR-nummer, där inbetalaren i stället skriver ett meddelande, är det viktigt att han eller hon lämnar identifikationsuppgifter (namn, personnummer eller organisationsnummer samt postadress) om den som betalningen avser. Jämför med informationen under Betala med inbetalningskort och Inbetalningskort som inte är förifyllda (ovan).

Kompletterande innehåll

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Övrigt

  • Skatteverket.se [1]