OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Är skatteflyktslagen tillämplig eller inte?

Här finns en sammanställning i tabellform av rättsfall där Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om skatteflyktslagen är tillämplig eller inte. Syftet är att ge en överblick av när skatteflyktslagen bedömts vara tillämplig eller inte.

Tabellen är indelad i två delar, dels avgöranden enligt lag (1995:575) mot skatteflykt, dels avgöranden enligt lagen (1980:865) mot skatteflykt.

Fall där frågan om skatteflykt inte ska tas upp till bedömning

Fall där Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att frågan om skatteflykt inte ska tas upp till bedömning, p.g.a. brister i formalia eller bristande förutsättningar, anges som ”processuell fråga” i kolumnen Inkomstslag samt med ett streck i samtliga kolumner för de olika rekvisiten.

Avgöranden enligt skatteflyktslagens nuvarande lydelse

Tabellen visar avgöranden enligt lag (1995:575) mot skatteflykt och innehåller fem kolumner. I den första kolumnen anges rättsfallets referat- eller notisnummer. I den andra kolumnen anges till vilket inkomstslag rättsfrågan hör. I de efterföljande tre kolumnerna anges med ja eller nej om skatteflyktslagens rekvisit skatteförmån, huvudsakliga skälet samt strider mot lagstiftningens syfte har ansetts vara uppfyllda.

Rättsfall

Inkomstslag

Skatte­förmån

Huvud­sakliga skälet

Strider mot lag­stiftning­ens syfte

RÅ 1998 not. 195

Näring

Ja

Ja

Ja

RÅ 1999 not. 153

Näring

-

-

Nej

RÅ 2000 ref. 21 I

Näring

Ja

Ja

Ja

RÅ 2000 ref. 21 II

Näring

Ja

Ja

Ja

RÅ 2000 ref. 54

Processuell fråga

-

-

-

RÅ 2001 ref. 12

Tjänst/kapital

Ja

-

Nej

RÅ 2001 ref. 66

Näring/kapital

Ja

-

Nej

RÅ 2001 not. 188

Näring/kapital

Ja

-

Nej

RÅ 2001 ref. 79

Näring

Ja

Ja

Nej

RÅ 2002 ref. 24

Näring

Ja

Ja

Ja

RÅ 2002 not. 72

Processuell fråga

-

-

.

RÅ 2002 not. 133

Näring

Nej

-

-

RÅ 2003 ref. 92

Processuell fråga

-

-

-

RÅ 2003 not. 90

Näring

Nej

-

-

RÅ 2004 ref. 80

Näring/kapital

Nej

-

-

RÅ 2004 ref. 87

Processuell fråga

RÅ 2005 ref. 3

Näring

-

-

-

RÅ 2006 ref. 45

Kapital

-

-

-

RÅ 2006 not. 89

Näring

Ja

Ja

Ja

RÅ 2007 ref. 52

Processuell fråga

-

-

-

RÅ 2007 not. 65

Näring

Ja

Ja

Ja

RÅ 2007 ref. 84

Processuell fråga

-

-

-

RÅ 2007 ref. 85

Näring

Ja

Ja

Ja

RÅ 2009 ref. 31

Kapital/tjänst

Ja

Ja

Ja

RÅ 2009 ref. 47 I

Kapital/tjänst

Ja

Ja

Nej

RÅ 2009 ref. 47 II

Kapital/tjänst

Ja

Ja

Ja

RÅ 2009 ref. 68

Kapital/tjänst

-

-

Nej

RÅ 2009 ref. 85

Näring/kapital

-

-

Nej

RÅ 2009 not. 86

Näring

Ja

Ja

Ja

RÅ 2009 not. 88

Näring

Ja

Ja

Ja

RÅ 2009 not. 171

Kapital/tjänst

-

-

Nej

RÅ 2009 not. 201

Näring

Ja

Ja

Ja

RÅ 2010 ref. 51

Kapital/tjänst

Ja

Ja

Ja

RÅ 2010 not. 34

Näring

-

-

Nej

HFD 2012 ref. 6

Näring

Ja

Ja

Nej

HFD 2012 ref. 20

Kapital

Ej prövat

Ej prövat

Ej prövat

HFD 2012 ref. 50

Processuell fråga

-

-

-

HFD 2012 ref. 58

Näring

Ja

Ja

Nej

HFD 2012 not. 9

Kapital

Ja

Ja

Nej

HFD 2012 not. 28

Näring

Ja

Ja

Ja

HFD 2012 not. 30

Näring

Ja

Ja

Ja

HFD 2013 ref. 85

Processuell fråga

-

-

-

HFD 2015 ref.17

Kapital/tjänst

Ja

Ja

Ja

HFD 2015 not 21

Näring

Ja

Avgöranden enligt skatteflyktslagens äldre lydelse

Tabellen visar avgöranden enligt lagen (1980:865) mot skatteflykt och innehåller fem kolumner. I den första kolumnen anges rättsfallets referat- eller notisnummer. I den andra kolumnen anges till vilket inkomstslag rättsfrågan hör. I de efterföljande tre kolumnerna anges med ja eller nej om skatteflyktslagens rekvisit skatteförmån, huvudsakliga skälet samt strider mot lagstiftningens syfte har ansetts vara uppfyllda.

Rättsfall

Inkomstslag

Skatte­förmån

Huvud­sakliga skälet

Strider mot lag­stiftning­ens syfte

RÅ 1983 1:35

Rörelse/tillfällig förvärvsverksamhet

-

-

Nej

RÅ 1984 1:46

Tillfällig förvärvsverksamhet

Nej

-

-

RÅ 1984 1:92

Jordbruk

Ja

Ja

Ja

RÅ 1984 Aa 189

Tillfällig förvärvsverksamhet

Ja

Nej

-

RÅ 1985 1:13

Jordbruk

Nej

-

-

RÅ 1985 1:25

Kapital

-

-

Nej

RÅ 1985 1:42

Kapital

Ja

Nej

-

RÅ 1985 1:51

Tillfällig förvärvsverksamhet

Nej

-

-

RÅ 1985 1:68

Kapital

Nej

-

-

RÅ 1985 1:69

Tillfällig förvärvsverksamhet

Ja

Nej

-

RÅ 1985 Aa 62

Tillfällig förvärvsverksamhet

Ja

Ja

Ja

RÅ 1985 Aa 218

Tillfällig förvärvsverksamhet

Ja

Nej

-

RÅ 1986 ref. 54

Kapital

Ja

Ja

Ja

RÅ 1987 ref. 131

Tillfällig förvärvsverksamhet

-

Nej

-

RÅ 1988 not. 159

Rörelse

-

-

Nej

RÅ 1989 ref. 3

Rörelse

-

-

Nej

RÅ 1989 ref. 31

Rörelse

Ja

Ja

Ja

RÅ 1989 ref. 83

Tillfällig förvärvsverksamhet

Ja

Ja

Ja

RÅ 1989 not. 66

Rörelse

-

-

Nej

RÅ 1990 ref. 11

Tillfällig förvärvsverksamhet

Nej

-

-

RÅ 1990 ref. 22

Tillfällig förvärvsverksamhet

Ja

Ja

Ja

RÅ 1990 ref.101 I, II

Kapital/tillfällig förvärvsverksamhet

Ja

Ja

Ja

RÅ 1990 not. 95

Tillfällig förvärvsverksamhet

-

-

Nej

RÅ 1990 not. 500

Allmänt avdrag

-

-

Nej

RÅ 1992 ref. 21

Rörelse

Ja

Ja

Nej

RÅ 1992 ref. 58

Processuell fråga

-

-

-

RÅ 1993 not. 372

Tjänst

-

-

Nej

RÅ 1994 ref. 52

Kapital

Ja

Ja

Nej

RÅ 1994 ref. 56

Kapital/tillfällig förvärvsverksamhet

Ja

Ja

Nej

RÅ 1994 not. 486

Kapital

Ja

Ja

Nej

RÅ 1995 ref. 32

Kapital

Ja

-

Nej

RÅ 1995 ref. 33

Kapital

Ja

Ja

Nej

RÅ 1995 ref. 34

Tillfällig förvärvsverksamhet

Nej

-

-

RÅ 1995 ref. 35

Kapital

Nej

-

-

RÅ 1995 ref. 84

Tillfällig förvärvsverksamhet

-

-

Nej

RÅ 1996 not. 240

Kapital/rörelse

Ja

Ja

Nej

RÅ 1997 ref. 67

Kapital

Ja

Ja

Ja

RÅ 1997 not. 249

Kapital/näring

Ja

-

Nej

RÅ 1998 not. 166

Tillfällig förvärvsverksamhet

-

Nej

-