OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Obegränsat skattskyldig hela året

De som är obegränsat skattskyldiga hela året har rätt till de avdrag som avses i 62 kap. 2–7 §§ och 59 kap. IL.

Obegränsat skattskyldig del av året

En person som är obegränsat skattskyldig under en del av beskattningsåret har rätt till allmänna avdrag som avser den tiden. Personen ska dock göra allmänna avdrag för hela året om hans eller hennes överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Begränsat skattskyldig

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]