OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Bestämmelserna i 4 kap. och 5 kap. 7 § VSL gäller i tillämpliga delar vid omprövning av beslut om vägavgift. Uttrycken Skatteverket, avgiftsskyldig, avgiftsperiod, avgiftsskyldighet och avgiftsbelopp i LVA motsvarar då uttrycken beskattningsmyndighet, skattskyldig, skatteperiod, skattskyldighet och skattebelopp i VSL (12 § första stycket LVA).

Vid tillämpning av LVA görs efterprövning i stället för efterbeskattning (12 § andra stycket LVA).

Läs mer om omprövning av beslut enligt VSL på sidan Omprövning av beslut om vägtrafikskatt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon [1] [2]
  • Vägtrafikskattelag (2006:227) [1] [2]