OBS: Detta är utgåva 2016.7. Sidan är avslutad 2017.

De kassaregister som företaget ska använda ska enligt skatteförfarandelagen vara certifierade och därmed uppfylla kraven i Skatteverkets föreskrifter. Ett tillverkardeklarerat kassaregister som är anslutet till en kontrollenhet eller ett kontrollsystem som är certifierat uppfyller kraven som ställs i lag.

Uppdaterat