OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Den som betalar ut ersättning för arbete och som saknar sådant fast driftställe i Sverige som avses i 2 kap. 29 § IL kan ingå ett avtal med mottagaren av ersättningen, socialavgiftsavtal. I sådant fall ska mottagaren, i stället för den som betalar ut ersättningen, redovisa och betala arbetsgivaravgifterna på den utbetalda ersättningen.

Här kan du läsa mer om socialavgiftsavtal.