OBS: Detta är utgåva 2017.1. Sidan är avslutad 2019.

Vad är Sparbankernas säkerhetskassa?

Sparbankernas säkerhetskassa är en gemensam fond för samtliga sparbanker, som ska trygga sparbankernas verksamhet och insättarnas rätt.

Säkerhetskassans medel kommer från bidrag som sparbankerna lämnat. Om en sparbank gått med förlust kan kassan lämna bistånd till banken. Kassan kan även lämna gottgörelse till insättare i en sparbank som trätt i likvidation eller försatts i konkurs (lag 1934:300 om sparbankernas säkerhetskassa).

Skatteregler för Sparbankernas säkerhetskassa

Bidrag som en svensk sparbank lämnar till Sparbankernas säkerhetskassa ska dras av hos sparbanken och tas upp av säkerhetskassan (39 kap. 30 § IL).

Utdelning som säkerhetskassan lämnar till sparbankerna ska dras av (39 kap. 31 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
  • Lag om sparbankernas säkerhetskassa (1934:300) [1]