OBS: Detta är utgåva 2017.1. Sidan är avslutad 2023.

Skattesatsen för hotell- och campingverksamhet och liknande är 12 procent.

Nytt: 2017-03-02

Rumsuthyrning i hotellrörelse och liknande verksamhet och upplåtelse av campingplats och motsvarande i campingverksamhet som är skattepliktig omfattas av skattesatsen 12 procent (7 kap. 1 § andra stycket 1 ML).

En beskrivning av vad som ska anses utgöra rumsuthyrning i hotellrörelse och liknande verksamhet samt upplåtelse av campingplats och motsvarande i campingverksamhet finns på sidan Rumsuthyrning.

Tidigare:

Rumsuthyrning i hotellrörelse och liknande verksamhet och upplåtelse av campingplats och motsvarande i campingverksamhet som är skattepliktig enligt 3 kap. 3 § första stycket 4 omfattas av skattesatsen 12 procent (7 kap. 1 § andra stycket 1 ML).

En beskrivning av vad som menas med rumsuthyrning i hotellrörelse och liknande verksamhet samt upplåtelse av campingplats och motsvarande i campingverksamhet finns på sidan Rumsuthyrning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]