OBS: Detta är utgåva 2017.2. Sidan är avslutad 2017.

En begränsat skattskyldig person är skattskyldig enligt IL för utdelning från svenska ekonomiska föreningar och enligt KupL för bl.a. utdelning från samt ersättning i samband med likvidation, inlösen och återköp av aktier i svenskt AB, svensk värdepappersfond, svensk specialfond och europabolag med säte i Sverige. Annan avkastning från värdepapper beskattas inte.

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster