OBS: Detta är utgåva 2017.3. Sidan är avslutad 2018.

Skatteverket ansvarar för den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige, den s.k. folkbokföringen. Det innebär att Skatteverket registrerar uppgifter om vilka som bor i Sverige och var de bor. För elektronisk behandling av personuppgifter i folkbokföringsverksamheten gäller särskilda bestämmelser.