OBS: Detta är utgåva 2017.6. Visa senaste utgåvan.

Den som har anknytning till ett gårdsnamn kan ansöka om att få bära det före eller efter förnamnet.

Vad menas med gårdsnamn?

Med gårdsnamn menas ett namn som anger vilken gård den som bär namnet kommer från eller har anknytning till. Gårdsnamn används fortfarande på vissa platser i Sverige och har en gammal tradition. Exempel på gårdsnamn är Busk, Nygårds, Klockar, Soldat, Tysk och Täpp.

Ett gårdsnamn är en form av personnamn, men uppfattas i praktiken som ett av förnamnen och kan behandlas som sådant i olika sammanhang i samhället.

Ett gårdsnamn kan bara bäras före eller efter personens förnamn. Gårdsnamnet kan inte placeras mellan två förnamn.

Bestämmelser om förvärv och ändring av gårdsnamn finns i 29 § PNL och omfattar de gårdsnamn som används eller har använts enligt gammal sedvänja. Det är inte möjligt att förvärva ett nyskapat gårdsnamn.

En ansökan om förvärv eller ändring av gårdsnamn är avgiftsfri.

Personen måste ha en anknytning till gårdsnamnet

Den som ansöker om att bära ett gårdsnamn måste kunna visa någon anknytning till namnet genom släktskap eller äktenskap. Bestämmelsen om gårdsnamn blir främst aktuell för barn till föräldrar som använder ett gårdsnamn, och för den som gifter sig med en person som använder ett gårdsnamn.

Att en person bor på en gård som tidigare har gett upphov till ett gårdsnamn innebär inte att personen har rätt att förvärva namnet.

Jämfört med den tidigare bestämmelsen om gårdsnamn i 1982 års namnlag har möjligheten att förvärva gårdsnamn utvidgats. Enligt personnamnlagen är det numera möjligt att förvärva gårdsnamn som tidigare har varit i bruk i släkten, även om de inte längre används som gårdsnamn.

Ett gårdsnamn kan tas bort

Den som har ett gårdsnamn registrerat i folkbokföringen kan genom ansökan till Skatteverket ta bort namnet eller ändra ordningen i namnföljden.

Nytt: 2017-07-04

Sidan har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen. Se tidigare lydelse.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2016:1013) om personnamn [1]