OBS: Detta är utgåva 2017.7. Sidan är avslutad 2023.

Omfattningen av undantaget

Undantag från mervärdesskatt gäller för omsättning i verksamhet för produktion och utsändning av radio- och televisionsprogram under förutsättning att verksamheten huvudsakligen finansieras av statsanslag (3 kap. 20 § ML).

Undantaget gäller

  • verksamhet hos Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB eller Sveriges Utbildningsradio AB eller hos helägt dotterbolag till ett eller flera av bolagen
  • för produktion och utsändning av radio- och televisionsprogram
  • i den mån verksamheten finansieras genom radio- och tv-avgiften.

Frågan om radio- och tv-avgiften utgör en ersättning för en tjänst har prövats av EU-domstolen i mål C-11/15, Cesky rozhlas.

Ingen avdrags- eller återbetalningsrätt

Undantaget i 3 kap. 20 § ML är s.k. okvalificerat undantag och ger därför inte rätt till återbetalning enligt 10 kap. 11 § ML.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]