OBS: Detta är utgåva 2017.7. Sidan är avslutad 2023.

Enligt bestämmelserna i 8 kap. 9 § första stycket 3 ML finns inte avdragsrätt för den ingående skatten för inköp av varor för försäljning från fartyg i de fall som avses i 5 kap. 3 a § tredje stycket ML.

Avdragsförbudet gäller alltså i de fall leverans av varor till fartyg i utrikes trafik på linjer mellan Sverige och Norge eller mellan Sverige och Åland, inte kan ske mervärdesskattefritt på grund av bestämmelsen i 5 kap. 3 a § tredje stycket ML.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]