OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

En anställd kan få avdrag för utgifter för utrustning och kläder som har speciella skyddsegenskaper och är nödvändiga för tjänsten.

Skyddsutrustning och skyddskläder är avdragsgilla

En anställd kan få avdrag för den faktiska kostnaden för speciell skyddsutrustning och speciella skyddskläder (12 kap. 32 § IL). Avdragsbegränsningen om 5 000 kr för övriga utgifter gäller.

En förutsättning för avdrag är att det är fråga om skyddsutrustning och skyddskläder som varit nödvändiga för att fullgöra tjänsten.

Med skyddsutrustning menas sådan utrustning som

  • hjälm
  • skyddsglasögon
  • hörselskydd
  • skor med stålhätta och
  • skyddsväst.

Den anställde kan inte få avdrag för vanliga glasögon även om dessa på grund av arbetet skulle utsättas för onormalt högt slitage.

Med skyddskläder menas sådana kläder som har särskilda skyddsegenskaper mot frätande ämnen, mekaniska skador eller mot väta, värme eller kyla som i huvudsak har andra orsaker än klimatförhållanden.

Arbetskläder är inte avdragsgilla

En anställd kan inte få avdrag för andra arbetskläder än skyddskläder, även om arbetsgivaren skulle ha lämnat ersättning för sådana. Avdrag medges inte heller om en anställd varit tvungen att bära viss klädsel i tjänsten, t.ex. uniform eller frack, eller haft onormalt höga kostnader.

Ordningsvakter måste enligt Polismyndighetens föreskrifter bära viss uniform som de själva får bekosta. Inte heller kostnader för sådan uniform är avdragsgilla. Detta gäller oavsett om det finns vissa insydda skydd på delar av uniformen, för att förhindra skador.

I vissa fall kan förmåner av uniform och andra arbetskläder vara skattefria.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]