OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Skattskyldiga ska anmäla nedsatt utländsk skatt inom tre månader. Skatteverket ska sedan justera den svenska avräkningen i enlighet med den utländska nedsättningen.

Anmälningsskyldighet för den skattskyldige

Den skattskyldige är skyldig att anmäla till Skatteverket om den skatt som han eller hon betalat i utlandet har satts ned efter det att avräkning medgetts (33 kap. 9 § SFL). En sådan anmälan ska göras inom tre månader efter det att den skattskyldige fick del av det beslut genom vilket den utländska skatten satts ned (33 kap. 11 § SFL). Till anmälan, som ska göras på blankett SKV 2705, ska det utländska beslutet eller en kopia av det bifogas. Blanketten används av både fysiska och juridiska personer.

Justering av avräkningen

Skatteverket ska justera den svenska avräkningen i enlighet med den utländska nedsättningen. En sådan justering ska göras senast sex månader från den dag då beslutet om nedsättning i utlandet meddelades (66 kap. 30 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar