OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Syftet med reglerna om underprisöverlåtelser är att de ska underlätta omstruktureringar.