OBS: Detta är utgåva 2018.1. Visa senaste utgåvan.

Sekretess & behandling av uppgifter är ett område som berör all verksamhet inom Skatteverket. Offentlighetsprincipen gäller inom hela myndigheten. Skatteverket hanterar en enorm mängd allmänna handlingar och uppgifter. Denna hantering aktualiserar två skilda regelverk. Dels är varje handling och uppgift antingen offentlig eller sekretessbelagd, dels finns det behandlingsregler för i princip alla uppgifter. Det är därför viktigt för alla myndighetsanställda att känna till bestämmelserna kring allmänna handlingar, sekretess och hur uppgifter ska behandlas.

Uppdaterat