OBS: Detta är utgåva 2018.11. Visa senaste utgåvan.

Här beskrivs de regler som gäller för indelning och taxering av kraftverksbyggnader 2019. Kraftverksbyggnader delas in i två huvudgrupper: vattenkraftverk och värmekraftverk. Riktvärdet för verken beräknas enligt värderingsmodeller för respektive verk. Det finns särskilda värdefaktorer som ska beaktas vid värderingen av respektive grupp.

Nytt: 2018-10-04

Sakområdet har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2019.