OBS: Detta är utgåva 2018.12. Visa senaste utgåvan.

Licenshavare ska betala spelskatt för de licenspliktiga spel som tillhandahålls.

Skattskyldighet

Skattskyldig är innehavare av licens som meddelats med stöd av spellagen (2018:1138) för sådant spel som omfattas av lagen om skatt på spel (4 § LSS). Endast den som har licens enligt spellagen kan vara skattskyldig enligt lagen om skatt på spel. För skattskyldighet krävs vidare att spelet omfattas av lagens tillämpningsområde (prop. 2017/18:220 s. 363).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2018:1139) om skatt på spel [1]

Propositioner

  • Proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad [1]

Referenser inom spelskatt