OBS: Detta är utgåva 2018.13. Sidan är avslutad 2018.

Lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer upphörde att gälla den 1 januari 2018. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2018 (SFS 2017:402). Se tidigare utgåvor av vägledningen.