OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Både skattesatserna och sättet att beräkna alkoholskatten skiljer sig åt mellan de olika kategorierna av skattepliktiga alkoholvaror.

Hur skatten beräknas

Alkoholskatt tas ut enligt den skattesats som gäller vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde. Nedan kan du läsa om skattesatserna för olika skattepliktiga alkoholvaror. Hur skatten beräknas skiljer sig åt mellan de olika kategorierna av skattepliktiga varor. Gemensamt är dock att det är alkoholhalten för varje vara, uttryckt i volymprocent, som ligger till grund för beräkningen av alkoholskatten.

Öl

För öl med en alkoholhalt om högst 2,8 volymprocent är skattesatsen 0 kr (2 § fjärde stycket LAS).

För öl med en alkoholhalt över 2,8 volymprocent tas skatt ut per liter med 2,02 kr för varje volymprocent alkohol (2 § tredje stycket LAS).

Exempel: så beräknas skatten för 200 liter öl 5 %

200 liter x 5,0 volymprocent x 2,02 kr = 2 020 kr (antal liter x volymprocent x skattesats = skatten).

Vin

Vid beskattning av vin tillämpas flera olika skattesatser (3 § andra stycket LAS). Vilken skattesats som ska tillämpas beror på vinets alkoholhalt.

Tabell: skattesatser för vin

Alkoholhalt

Skatt

över 2,25 men högst 4,5 volymprocent

9,19 kr/liter

över 4,5 men högst 7 volymprocent

13,58 kr/liter

över 7 men högst 8,5 volymprocent

18,69 kr/liter

över 8,5 men högst 15 volymprocent

26,18 kr/liter

över 15 men högst 18 volymprocent

54,79 kr/liter

För vin med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent är skattesatsen 0 kr (3 § tredje stycket LAS).

Drycker som har en alkoholhalt som överstiger 18 volymprocent beskattas inte som vin.

Andra jästa drycker än vin eller öl

Vid beskattning av andra jästa drycker än vin eller öl tillämpas flera olika skattesatser (4 § andra stycket LAS). Vilken skattesats som ska tillämpas beror på dryckens alkoholhalt.

Tabell: skattesatser för andra jästa drycker än vin eller öl

Alkoholhalt

Skatt

över 2,25 men högst 4,5 volymprocent

9,19 kr/liter

över 4,5 men högst 7 volymprocent

13,58 kr/liter

över 7 men högst 8,5 volymprocent

18,69 kr/liter

över 8,5 men högst 15 volymprocent

26,18 kr/liter

För drycker med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent är skattesatsen 0 kr (4 § tredje stycket LAS).

Drycker som har en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent beskattas inte som andra jästa drycker än vin eller öl.

Mellanklassprodukter

Vid beskattning av mellanklassprodukter tillämpas två olika skattesatser (5 § andra stycket LAS).

Tabell: skattesatser för mellanklassprodukter

Alkoholhalt

Skatt

över 1,2 men högst 15 volymprocent

32,99 kr/liter

över 15 men högst 22 volymprocent

54,79 kr/liter

Etylalkohol

För etylalkohol tillämpas en och samma skattesats för alla varor (6 § andra stycket LAS). Skattesatsen är 516,59 kr per liter ren alkohol.

Skatten ska beräknas på antal liter ren alkohol vid 20 grader Celsius (jfr prop. 1994/95:56 s. 116).

Exempel: så beräknas skatten för 250 liter vodka 40 %

250 liter vodka 40 % motsvarar 100 liter ren alkohol (250 liter x 0,4). Skatten blir 51 659 kr (100 liter ren alkohol x 516,59 kr).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1994/95:56 Nya lagar om tobaksskatt och alkoholskatt, m.m. [1]