OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Kostnadsersättningar, förmåner och alla andra inkomster som en person får på grund av tjänst ska tas upp som intäkt (11 kap. 1 § IL).

Hemresor med allmänna kommunikationer eller egen bil

När en tjänsteresa pågår en längre tid är det vanligt att arbetsgivaren ersätter den anställda för hens hemresor. En sådan hemresa, t.ex. över en helg, är en privat resa. Om arbetsgivaren betalar resan får den anställda en skattepliktig förmån. Förmånen värderas till marknadsvärde, vilket i regel är det pris som arbetsgivaren har betalat för resan.

Hemresor med arbetsgivarens bil

Hemresor som görs med arbetsgivarens bil är privata resor som i första hand ska bedömas enligt reglerna om bilförmån.

Om bilen förutom tjänsteresor enbart används för hemresor kan det i vissa fall i stället för bilförmån blir frågan om skattepliktig förmån av fria hemresor. Detta kan bli aktuellt framförallt vid:

  • samåkning med flera personer
  • inga andra privata resor än hemresor får göras och har heller inte gjorts
  • bilen garageras hos den som kört bilen

Exempel: samåkning till hemmet i arbetsgivarens bil

Marko, Jesper och Lisa är tillsvidareanställda och arbetar på ett stort och långvarigt bygge i Malmö. De har bostaden som tjänsteställe. Alla tre bor i Halmstad och de får låna arbetsgivarens bil för hemresor vid ledigheter. De turas om att parkera bilen hemma hos sig vid ledigheten.

Om de inte har rätt att använda bilen privat under ledigheterna och heller inte gör det, ska de inte beskattas för bilförmån. I stället beskattas de för förmån av fria hemresor efter­som hemresan jämställs med hemtransport, som värderas efter vad motsvarande resa med buss, tåg och/eller taxi kostar.

Rätt till avdrag

Normalt har den anställda rätt till avdrag för hemresorna (12 kap. 24 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]