OBS: Detta är utgåva 2018.13. Sidan är avslutad 2019.

Statens myndigheter ansvarar för att förverkliga riksdagens och regeringens beslut. Den statliga förvaltningen ska vara effektiv och rättssäker och till nytta för medborgare och företag.