OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Den som betalar ut lön, pension m.m. till en begränsat skattskyldig ska göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt enligt SINK om vissa krav är uppfyllda. För ersättning till en begränsat skattskyldig artist m.fl. gäller i stället A-SINK. I vissa fall ska den skattskyldige själv betala skatten.