OBS: Detta är utgåva 2018.13. Sidan är avslutad 2018.

Den anställda måste övernatta på arbetsorten och avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten ska vara längre än 50 km för att avdrag ska medges. Utöver dessa krav måste förutsättningarna för tillfälligt arbete eller dubbel bosättning vara uppfyllda.

Avdrag för ökade levnadskostnader

Grundprincipen är egentligen att avdrag inte medges för de merkostnader som en person får när hen har skilda bostads- och arbetsorter. Avdragsrätten för ökade levnadskostnader är ett undantag från avdragsförbudet för egna levnadskostnader i 9 kap. 2 § IL.

För att avdrag för ökade levnadskostnader överhuvudtaget ska medges krävs både vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning att

Skatteverkets uppfattning är att avståndet ska mätas mellan bostaden och arbetsplatsen och vara närmaste färdväg.

Utöver dessa grundläggande krav ska det finnas en giltig anledning för att avdrag ska medges.

Anledningen till avdrag

Rätten till avdrag för ökade levnadskostnader i samband med tillfälligt arbete på annan ort beror på personens anställningsförhållanden. Avdrag medges i vissa angivna situationer (12 kap. 18 § IL).

Rätten till avdrag för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning beror på den anställdas bostads- och familjeförhållanden (12 kap. 19 § IL).

Förmåner

Om den anställda har fått förmån av bostad, kost, resor m.m. vid tillfälligt arbete eller dubbel bosättning ska hen redovisa detta som intäkt av tjänst. Sedan får den anställda yrka avdrag som om hen har haft egna kostnader för bostaden, kosten, resorna etc. Avdrag kan då medges med ett belopp som motsvarar det skattepliktiga förmånsvärdet.

Vem kan få avdrag?

Ensamstående, gifta, sambor och registrerade partner kan medges avdrag för kostnader vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning. Som sambor räknas även samkönade par.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar