OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Genom att göra en avsättning till en periodiseringsfond ett år och göra en återföring ett annat, kan man utjämna beskattningen för år med överskott och år med underskott.