OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Fr.o.m. den 1 januari 2019 införs nya generella regler i 24 kap. IL som begränsar avdragsrätten för ränteutgifter hos företag. Samtidigt införs regler i 24 a kap. IL om att en viss del av leasingavgifterna ska behandlas som ränta vid finansiella leasingavtal.

Information om de nya reglerna kommer att publiceras i årsutgåva 2019.