OBS: Detta är utgåva 2018.4. Visa senaste utgåvan.

Personuppgifter får behandlas på olika sätt beroende på om de behandlas elektroniskt eller manuellt. Det finns särskilda bestämmelser som gäller för elektronisk behandling av personuppgifter och andra uppgifter. Bestämmelserna gäller även annan behandling än elektronisk om uppgifterna ingår i eller kommer att ingå i ett register.

Nytt: 2018-05-25

Sidorna om dataskydd har tillkommit med anledning av EU:s dataskyddsförordning som trädde i kraft den 25 maj 2018. Sidorna om dataskydd ersätter de gamla sidorna om behandling av personuppgifter.