OBS: Detta är utgåva 2018.6. Visa senaste utgåvan.

Certifikatförlustförsäkringar tecknas för flygplansförare som har ordinarie arbete som trafikflygare. Premierna kan betalas av flygplansföraren själv eller av arbetsgivaren.

Certifikatförlustförsäkring kan vara en sjukpensionsförsäkring eller en sjukförsäkring

Certifikatförlustförsäkringar (Loss of licence-försäkringar) tecknas för flygplansförare som har ordinarie arbete som trafikflygare. En certifikatförlustförsäkring är antingen en sjukpensionsförsäkring eller en sjukförsäkring. Läs mer om reglerna för inkomstbeskattning av certifikatförlustförsäkring.

Premierna kan betalas av flygplansföraren själv eller av arbetsgivaren.

Flygföraren betalar premien

Om flygföraren betalar premien för en sjukpensionsförsäkring som uppfyller kraven i 58 kap. IL kan flygföraren göra avdrag för premien inom de ramar som gäller för pensionsförsäkringar.

En försäkring som inte uppfyller villkoren för en pensionsförsäkring är en sjukförsäkring. Premier för en egen sjukförsäkring är inte avdragsgilla.

Arbetsgivaren betalar premien

Om arbetsgivaren betalar premien är den inte avdragsgill för den anställde, oavsett om det är en sjukpensionsförsäkring eller en sjukförsäkring.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]