OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

Arbetsgivare som har utfäst tjänstepension ska öka underlaget för SLP med utbetald pension. Arbetsgivarens underlag för SLP ska också öka om någon betalar ut pensionen för arbetsgivarens räkning.

Utbetald pension ökar underlaget

Underlaget för SLP ökar med utbetald pension som inte betalas ut enligt lag eller på grund av tjänstepensionsförsäkring (2 § första stycket d SLPL).

Detta innebär att en arbetsgivare som har utfäst tjänstepension ska öka underlaget för SLP med pension som betalas ut under beskattningsåret.

Utbetald pension ökar underlaget även om någon annan betalar ut pensionen

En arbetsgivare som har utfäst tjänstepension ska även öka underlaget för SLP i det fall någon annan anlitas för utbetalning av pensionerna, t.ex. för kommunernas del KPA (prop. 1990/91:166 s. 65). Ett annat exempel är då pensioner tryggats genom en avsättning i balansräkningen och kreditförsäkrats i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt (PRI Pensionsgaranti) och utbetalningen av pensionen sker genom PRI Pensionsgaranti. Utbetald pension ska ingå i underlaget för SLP även i det fall en utfäst direktpension är säkerställd med en pantsatt arbetsgivarägd kapitalförsäkring och försäkringsgivaren eller annan åtagit sig att betala ut pensionen (förmedlingspension).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader [1]

Propositioner

  • Proposition 1990/91:166 om särskild löneskatt på pensionskostnader, m.m. [1]