OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om de grundläggande bestämmelserna i inkomstslaget tjänst, som till exempel vilka gränserna är mot inkomstslagen kapital och näringsverksamhet, samt reglerna om beskattningstidpunkt, alltså när inkomster ska tas upp till beskattning och när utgifter ska dras av.

Uppdaterat