OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

Beslut om skatter och avgifter som fattas enligt SFL:s bestämmelser grundas på uppgifter som har lämnats i deklarationer eller i förekommande fall på andra uppgifter. Sådana beslut fattas för beskattningsår och redovisningsperioder. Skatteverket fattar också beslut när deklarationer inte har lämnats eller när lämnade deklarationer är ofullständiga.

Uppdaterat