OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

Det finns inga bestämmelser om omprövning av beslut i kupongskattelagen. Förvaltningslagens regler kan däremot tillämpas om förutsättningarna för ändring av beslut är uppfyllda.

Nytt: 2018-07-02

Den 1 juli trädde den nya förvaltningslagen i kraft. Länkarna till förvaltningslagen på sidan har ändrats och går nu till den nya lagen. I de fall paragrafnumret har ändrats i den nya lagen har även detta justerats. Begreppet ”omprövning” har i förekommande fall bytts ut mot begreppet ”ändring”. Texten har inte ändrats i övrigt. Se sidans tidigare lydelse.

FL:s regler om ändring av beslut kan bli tillämpliga

Av FL framgår att om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från FL, så gäller den bestämmelsen före FL (4 § FL).

Eftersom KupL inte har egna bestämmelser om omprövning så innebär det att FL:s bestämmelser om ändring av beslut kan bli tillämpliga.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1]