OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

Enligt beslut från argentinska Justitie- och människorätts-departementet (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) per den 19 december 2013 och enligt argentinsk lag nr 24043 har personer samt deras barn, som varit frihetsberövade och tvingats lämna Argentina samt förbjudits återvända till Argentina under militärdiktaturens styre på 1970-talet, rätt till ersättning. Denna ersättning tilldelas i form av statliga aktier/obligationer, som endast kan säljas via den statliga argentinska börsen. Skatteverket anser att dessa ersättningar är att likställa med ett ideellt skadestånd, som inte har samband med anställning. Därmed är de skattefria. Det innebär att ersättningarna i form av statliga aktier/obligationer är skattebefriade vid tilldelningstillfället. Den som blir ägare till de statliga aktierna/obligationerna efter tilldelning från argentinska staten ska dock beskattas för eventuell löpande avkastning i form av exempelvis ränta eller utdelning (42 kap. 1 § IL). Beskattning sker när avkastningen disponeras av ägaren (41 kap. 8 § IL). Vid en framtida försäljning av de tilldelade aktierna/obligationerna ska en kapitalvinstberäkning göras (42 kap. 1 § IL). Vid beräkning av om en kapitalvinst eller kapitalförlust uppkommer så gäller följande. Anskaffningsutgiften för de tilldelade statliga aktierna/obligationerna är det belopp som skadeståndet bestämts till. Om skadeståndet däremot bestämts till ett visst antal värdepapper eller obligationer med ett visst nominellt belopp är anskaffningsutgiften marknadsvärdet den dag då värdepapperna tilldelades den skadelidande.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar