OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

En registrerad avsändare måste ställa en flyttningssäkerhet för att kunna flytta varor under ett uppskovsförfarande från en importplats.

Flyttningssäkerhet

Bestämmelserna i 10 § första, andra och fjärde stycket LAS om upplagshavares skyldighet att ställa säkerhet för skatten på alkoholvaror som flyttas under ett uppskovsförfarande tillämpas även på registrerad avsändare (14 § andra stycket LAS).

Vid beräkning av det belopp med vilket säkerhet ska ställas enligt 10 § andra stycket LAS gäller enligt 10 a § LAS särskilda bestämmelser för vissa alkoholvaror som flyttas i bulk med fartyg eller via rörledning. Bestämmelserna i 10 a § LAS gäller även för en registrerad avsändares flyttningssäkerhet.

En registrerad avsändare som aldrig sänder iväg varor under ett uppskovsförfarande behöver inte ställa någon flyttningssäkerhet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar