OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

En gäldenär som har betalningssvårigheter kan under vissa förutsättningar få skuldnedskrivning genom ackord. För företag med tillfälliga betalningsproblem finns möjlighet att försöka rekonstruera företaget genom en företagsrekonstruktion. Lönegaranti kan utgå både vid konkurs och företagsrekonstruktion.

Uppdaterat