OBS: Detta är utgåva 2019.8. Sidan är avslutad 2019.

Bestämmelserna om sjuk- och olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med tjänst togs den 1 juli 2018 bort ur lagstiftningen (prop. 2017/18:131). Det innebär att den särreglering som har funnits i 11 kap. 42 § IL och 10 kap 2 § 3 IL försvinner. All ersättning från sjuk- och olycksfallsförsäkringar behandlas därefter på samma sätt. Se sidan om förmån av hälso- och sjukvård.

Referenser på sidan

Propositioner

  • Proposition 2017/18:131 Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård [1]