OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Om det behövs med hänsyn till redovisningens omfattning eller andra särskilda förhållanden kan Skatteverket besluta om anstånd med att lämna redovisning och att betala in kupongskatt för en värdepapperscentral eller ett aktiebolag (20 § KupL). Privatpersoner kan aldrig beviljas anstånd med inbetalning av kupongskatt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Kupongskattelag (1970:624) [1]