OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Kvittning innebär att en gäldenär som har en motfordran hos en borgenär får kvitta (avräkna) sin fordran mot sin skuld till borgenären. Fordringarna upphör att gälla till den del de täcker varandra. Kvittningen blir då att jämställa med en betalning. Ett kvittningsbeslut innebär därmed en möjlighet för Skatteverket att få betalning i olika situationer.