OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

För att anses som en utländsk juridisk person i inkomstskattelagen krävs att vissa kriterier är uppfyllda. För att vara ett utländskt bolag, en i utlandet delägarbeskattad juridisk person eller ett CFC-bolag krävs att det är en utländsk juridisk person.

Uppdaterat

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster