OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Skyldighet att betala skatt inträder när flygplanet lyfter från en flygplats i Sverige. Tidpunkten för detta påverkar även hur andra bestämmelser i lagen ska tillämpas.

Skattskyldigheten inträder när flygplanet lyfter

Skyldighet att betala skatt inträder när flygplanet lyfter från en flygplats i Sverige (6 § LSF). Ett flygplan anses ha lyft när det inte längre har någon kontakt med marken. Även om flygplanet, efter att ha släppt kontakten med marken en första gång, får kontakt med marken ytterligare några gånger innan det slutligen flyger iväg från flygplatsen, inträder skattskyldigheten endast en gång (jfr prop. 2017/18:1 s. 612).

Tidpunkten för skattskyldighetens inträde påverkar andra bestämmelser

Tidpunkten för skattskyldighetens inträde är av central betydelse för tillämpningen av en rad bestämmelser i lagen.

  • Tidpunkten för skattskyldighetens inträde är det tillfälle då omfattningen av en flygresas skatteplikt ska bedömas.
  • Vilket flygplan som används vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde avgör om flygresan överhuvudtaget är föremål för skatteplikt.
  • Hur många passagerare som är ombord på flygplanet och deras slutdestination vid skattskyldighetens inträde utgör underlag för beräkning av flygskatten.
  • Passagerarnas kategori och ålder vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde är avgörande för om något undantag från skatt är tillämpligt.
  • Tidpunkten för skattskyldighetens inträde är avgörande för vilken skattenivå som ska tillämpas i samband med skattehöjningar.

Skattehöjningar vid ett årsskifte

Om riksdagen beslutar om höjd skatt från och med ett årsskifte ska den lägre skattenivån som gällde före årsskiftet tillämpas på de flygresor för vilka skattskyldighet inträtt före årsskiftet även om det av skatteförfarandelagens bestämmelser skulle följa att skatten ska redovisas och betalas först efter årsskiftet. För flygresor för vilka skattskyldighet inträtt efter årsskiftet tillämpas den högre skattenivån oavsett om flygresorna har sålts innan årsskiftet (jfr prop. 2017/18:1 s. 612).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2017:1200) om skatt på flygresor [1]

Propositioner

  • Budgetproposition för 2018. Förslag till statens budget 2018, finansplan och skattefrågor [1] [2]

Referenser inom flygskatt