OBS: Detta är utgåva 2020.11. Sidan är avslutad 2023.

Skatteplikt gäller för upplåtelse av terminalanläggningar för buss- och tågtrafik under förutsättning att de upplåts till trafikoperatörer (3 kap. 3 § första stycket 11 ML).

Upplåtelse av del av terminalanläggning till beskattningsbara personer som driver pressbyråkiosker, restauranger, boklådor etc. omfattas däremot inte av bestämmelsen (prop. 1999/00:82 s. 123).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]

Propositioner

  • Proposition 1999/2000:82 Mervärdesskatt vid överlåtelse och nyttjande av fastigheter [1]