OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

För att en myndighet eller en självständig verksamhetsgren inom en myndighet ska kunna lämna sekretessbelagda uppgifter till en annan myndighet eller självständig verksamhetsgren krävs att det finns en bestämmelse som tillåter detta. Detsamma gäller om en myndighet eller självständig verksamhetsgren vill kunna lämna sekretessbelagda uppgifter till en enskild.

Uppdaterat