OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Från och med det fjärde året efter dödsåret skärps beskattningen av dödsbon och statlig skatt tas ut för hela den beskattningsbara förvärvsinkomsten.

Statlig skatt

Från och med det fjärde året efter dödsåret skärps beskattningen av dödsbon. Statlig skatt tas ut med 20 % av hela den beskattningsbara förvärvsinkomsten upp till den övre skiktgränsen och med 25 % av den beskattningsbara inkomst som överstiger denna skiktgräns (65 kap. 5 och 6 §§ IL).

Statlig inkomstskatt tas alltså ut från den första kronan av inkomsten och inte som för fysiska personer i övrigt från och med den nedre skiktgränsen.

Privatbostad

Från det fjärde kalenderåret efter dödsåret övergår ett dödsbos privatbostad till att vara näringsfastighet eller näringsbostadsrätt. Det innebär bl.a. att dödsboet ska redovisa uttag av bostadsförmån för efterlevande make eller annan person som bor i bostaden och inte betalar marknadsmässig hyra men också att avdrag får göras för t.ex. uppvärmning, reparationer, kommunal fastighetsavgift och värdeminskning.

Det finns inga undantag från denna regel att ett dödsbos privatbostad ändrar karaktär fr.o.m. det fjärde året.

Inkomst av kapital

Skärpningen av inkomstskatten fr.o.m. det fjärde året efter dödsåret berör bara förvärvsinkomster, d.v.s. inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Har dödsboet bara inkomst av kapital drabbas boet inte av någon skärpt beskattning (65 kap. 7 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]