OBS: Detta är utgåva 2020.11. Sidan är avslutad 2023.

Tillhandahållanden i biblioteksverksamhet och museiverksamhet är undantagna från skatteplikt om verksamheten bedrivs av det allmänna eller fortlöpande i mer än ringa omfattning stöds av det allmänna. Om förutsättningarna för undantaget inte är uppfyllda beskattas tillhandahållanden i biblioteksverksamhet och museiverksamhet med skattesatsen 6 procent (7 kap. 1 § tredje stycket 7 ML).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]