OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

Förmåner som en person får med anledning av en tjänst är skattepliktiga om de inte är undantagna. Huvudregeln vid värdering av förmåner är att värdering sker till marknadsvärdet. I vissa fall ska dock värdering ske enligt schablon.

Uppdaterat