OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

En registrerad varumottagare får i vissa fall göra avdrag för alkoholskatten i deklarationen.

Bruttoredovisning – avdrag görs i deklarationen

Vid redovisning av alkoholskatt tillämpas bruttoredovisning. Det innebär att skatt ska redovisas för alla varor som skattskyldighet har inträtt för. Den registrerade varumottagaren kan dock i vissa fall göra avdrag i deklarationen. Om avdrag medges innebär det att skatt inte behöver betalas för varorna.

Egen användning av alkoholvaror för vissa ändamål

En registrerad varumottagare som har godkänts som skattebefriad förbrukare enligt 31 e § LAS får göra avdrag för alkoholskatt på varor som denne använt till följande skattebefriade ändamål (33 § LAS):

Bestämmelsen möjliggör för en registrerad varumottagare, som även är godkänd som skattebefriad förbrukare, att göra avdrag för skatt på varor som varumottagaren tagit emot direkt från en utländsk upplagshavare och som har använts för skattebefriade ändamål. Skattskyldigheten för en registrerad varumottagare inträder när varorna tas emot. Med stöd av denna bestämmelse kan den registrerade varumottagaren göra avdrag för skatten på varorna vartefter de förbrukas för ovan nämnda skattebefriade ändamål (jfr prop. 2000/01:118 s. 130).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2000/01:118 Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt, m.m. [1]