OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

I normalfallet ansvarar en gäldenär för sina egna skatte- och avgiftsskulder men i vissa situationer och under vissa förutsättningar kan någon annan än gäldenären bli betalningsansvarig för dennes skatte- eller avgiftsskuld.