OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

En ersättning som en arbetsgivare lämnar p.g.a. bestämmelser i en allmän pensionsplan om utjämning av pensionskostnader (s.k. kostnadsutjämning) mellan arbetsgivare är en avdragsgill utgift (28 kap. 20 § IL). Den arbetsgivare som får ersättning p.g.a. kostnadsutjämning ska ta upp intäkten.

Bestämmelsen hänvisar till den skatterättsliga definitionen av allmän pensionsplan.

Utjämning av pensionskostnader enligt allmän pensionsplan påverkar inte underlaget för SLP.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]