OBS: Detta är utgåva 2020.15. Sidan är avslutad 2020.

Reglerna i 24 kap. 10 a–10 f §§ IL upphörde att gälla den 1 januari 2019. Reglerna ska ändå tillämpas för beskattningsår som börjar före den 1 januari 2019. För svenska handelsbolag tillämpas reglerna för räkenskapsår som börjar före den 1 januari 2019. Övergångsbestämmelserna framgår av SFS 2018:1206.

Du kan läsa om de tidigare begränsningsreglerna på motsvarande sida i 2018 års utgåva av Rättslig vägledning.

Här läser du om avdragsbegränsningar för ränteutgifter som gäller nu.